Vad behöver du? Vi jobbar med olika material som har sina egna för och nackdelar, här listar vi kort de vanligaste armeringarna samt plast typerna.

Armeringar

Man kan använda olika material som armering i plasten för att uppnå olika resultat, dessa är de vanligste.

Glasfiber

Det material vi jobbar mest med på grund av dess mångsidighet. Det är ett slagtåligt material som man kan bygga mycket av. Det är enklare att arbeta med jämfört med andra armeringar vilket gör det billigare att bygga med. Det absolut vanligaste materialet att bygga båtar av men även mycket annat så som badkar osv.

Kolfiber

Känt för sin vikteffektivitet och karakteristiska utséende. Kolfiber är väldigt styvt och starkt i förhållande till sin ringa vikt och har därför blivit poppulärt inom många olika områden, det är till exempel vanligt förekommande på sportbilar samt sportbåtar. Det är dock dyrare att köpa jämfört med glasfiber samt mer avancerat att arbeta med. Nackdelen med kolfiber är dock att det kan vara för styvt och därför spricka om det utsätts för belastningar den inte är konstruerad för. På grund av detta väljer många att blanda kolfiber med andra armeringar.

Aramid

Detta är kolfiberns motsats och de två armeringarna blandas därför ofta. Aramiden har hög slagtålighet samt rivstyrka, de två punkterna där kolfibern är svag. däremot så är aramiden inte så styv och behöver därför kolfibern. Även aramiden är väldigt vikteffektiv, dock är den likt kolfiberndyrare i inköp samt mer avancerat att arbeta med.

Plaster

Plast som plast? inte riktigt. Det finns olika plaster som används på olika sätt och med olika egenskaper, dessa jobbar vi främst med.

Polyester

Det vanligaste att arbeta med på grund av sin allsidighet i sina egenskaper. Den är billig i inköp samt lätt att arbeta med, fel konstruerat kan det dock uppstå sprickbildningar lättare än i t.ex epoxy.

Epoxy

En mer exklusiv plast som är dyrare men tenderar att hålla bättre på grund av sin flexibilitet. Det är även enklare att bygga lättre produkter i epoxy då dess densitet är lägre än polyestern. Nackdelar är att det är mer komplicerat att arbeta med.